UCRX – PRZEWODNICZĄCY RADY KSIĘSTWA (BUTODZIEJ-WITT)

UCHWAŁA RADY KSIĘSTWA
z dnia 31 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Księstwa

I. Na Przewodniczącego Rady Księstwa wybiera się Jego Ekscelencję Auksencjusza Butodzieja-Witta.

II. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*