PX – NADANIE ZIEMI (HABSBURG)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 3 stycznia 2018 roku

o nadaniu ziemi Tomaszowi von Habsburgowi

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, na podstawie przepisów Dekretu Książęcego z dnia 7 marca 2013 roku Prawo lenne,

postanawiam co następuje:

I. W uznaniu zasług Tomasza barona von Habsburga, przekazuje się jemu w dziedziczne posiadanie lenno:
(1) pod nazwą Baronii Nadnetawii,
(2) leżące we wschodniej części Półwyspu Furlandzkiego, nad Zatoką Netawską, i obejmujące obszary południowo-wschodniej części Niziny Netawskiej, wschodnich Gór Dasydzkich, północno-wschodniej części Niziny Alhambryjskiej i Pobrzeże Ciasne, z granicą lądową oddzielającą lenno od pozostałych terenów Furlandii biegnącą równoleżnikowo od punktu 20 km na północ od Habsburga znad Morza Zdradliwych Wód o współrzędnych geograficznych w przybliżeniu: 58°W, 23°30’N linią prostą w głąb lądu do południka, na którym leży Alhambra, następnie odbijając w kierunku południowym i biegnąc po łuk do Gór Dasydzkich, przecinając je na pół tak, że Białyn na terenie baronii leżeć będzie, a dalej wzdłuż rzeki Dasydy do Niziny Alhambryjskiej, po czym odbija na wschód do Morza Zdradliwych Wód, biegnąc po granicy Vicesgerencji Dolnej Alhy, przez co terytorium obejmuje 2.500 km2,
(3) obejmujące miasto Habsburg, które jest siedzibą wasala,
(4) dające wasalowi tytuł Barona Nadnetawii.

II. Obszar i nazwa lenna zmieniać może się wraz z uzyskaniem wyższego tytułu honorowego przez wasala.

III. Postanowienie jest wiążące z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru