Archiwum kategorii: 4.1. Prawo miejscowe – Furlandia

STATUT PALATYNATU FURLANDII

BPSK nr 391
FDKD nr 183/1154 

STATUT
PALATYNATU FURLANDII

z dnia 3 marca 2012 roku

Ja, Martin markiz de Joustin, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru z Woli Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra Króla Dreamlandu mając na uwadze dobro Zjednoczonego Księstwa i pomyślność jej mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu, na mocy przepisów Konstytucji Zjednoczonego Księstwa

stanowię co następuje: Czytaj dalej STATUT PALATYNATU FURLANDII