PX – WYREJESTROWANIE WOJSK PRYWATNYCH (SUŁTANAT WITTASYDÓW)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie wyrejestrowania wojsk prywatnych

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, działając na podstawie Ustawy Rady Księstwa z dnia 28 września 2017 roku o Saudadzkich Siłach Zbrojnych i z wniosku zainteresowanego podmiotu,

postanawiam, co następuje:

I. Wyrejestrowuję wojskowe jednostki morskie Sułtanatu Wittasydów:

 • niszczyciel śmigłowcowy Rahiba – 19.000 ton;
 • niszczyciel Fawayattashikh – 8.000 ton;
 • niszczyciel Satas – 8.000 ton;
 • niszczyciel ‚Iibahia – 8.000 ton;
 • fregata rakietowa Aljins Fi ‚Almania – 3.500 ton;
 • fregata rakietowa Tafuh Minh Rayihat Aleurq Aimra’a – 3.500 ton;
 • fregata rakietowa Qadib – 3.500 ton;
 • okręt desantowy Alquran alkarim – 16.900 ton;
 • okręt podwodny Almuhajirin – 18.700 ton;
 • okręt patrolowy Anjila Myrkl – 500 ton;
 • okręt patrolowy Alqadib Almaeiz – 500 ton;
 • okręt patrolowy Al’abqar Alththadi – 500 ton.

II. Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru