PX – PRZYWRÓCENIE PRAW MIEJSKICH (SAUDADE)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 3 marca 2018 roku

o przywróceniu praw miejskich

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru,

postanawiam, co następuje:

I. Przywraca się prawa miejskie osadzie Saudade.

II. Postanowienie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru