DX – ZMIANA DX O PAROSTWIE FURLANDII I LUINDORU

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 28 lutego 2018 roku

o zmianie Dekretu o Parostwie Furlandii i Luindoru

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, mając na uwadze dobro Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
W art. 2 Dekretu Książęcego z dnia 2 maja 2017 roku o Parostwie Furlandii i Luindoru ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: „Tytuł Delfina Furlandii i Luindoru traci się po przeniesieniu się do innego kraju Królestwa albo po utracie obywatelstwa Królestwa albo po odebraniu przez Księcia.”.

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru