PX – UTWORZENIE KASZTELANII PERMEŃSKIEJ

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 18 marca 2018 roku

ws. utworzenia Kasztelanii Permeńskiej

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, działając na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy Rady Księstwa z dnia 6 stycznia 2017 roku Prawo o miastach i powiatach, oraz z wniosku Burgrabiego Geldbergu z dnia 12 marca 2018 roku o utworzenie powiatu,

postanawiam, co następuje:

I. Tworzy się powiat:
(1) o nazwie: Kasztelania Permeńska;
(2) położony w północnej części Luindoru, na wschodniej części Niziny Kasalińskiej oraz wyżynie Permeńskiej, z dostępem do morza;
(3) z obszarem: 6.800 km2;
(4) z miastem powiatowym w Geldbergu;
(5) finansowanym przez Księstwo Furlandii i Luindoru.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru