PX – ORDER GRYFA (ŚWIĘTO LUINDORU 2018)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie nadania Orderu Gryfa

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, mając na uwadze pracę włożoną w rozwój Luindoru oraz pomyślność jego mieszkańców, a także bacząc na obchodzone Święto Luindoru,

postanawiam, co następuje:

I. Nadać Krzyż Komandorski Orderu Gryfa Jego Ekscelencji Casimirowi van Oranje-Nassau – za wkład pracy poczyniony w rozwój miasta Geldberg, jego powiatu oraz inicjatyw powiązanych z tym terytorium.

II. Postanowienie jest wiążące z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru