PX – ODWOŁANIE GONFALONIERA HABSBURGA

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 3 stycznia 2018 roku

ws. odwołania Gonfaloniera Habsburga

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru,

postanawiam, co następuje:

I. Z urzędu Gonfaloniera Habsburga odwołuje się Jego Ekscelencję Tomasza barona von Habsburga.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru