PX – ORDERY I ODZNACZENIA (ŚWIĘTA LUTOWE)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 10 lutego 2018 roku

w sprawie nadania Orderów i odznaczeń

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, mając na uwadze pracę włożoną w rozwój ziem Furlandii i Luindoru oraz pomyślność ich mieszkańców oraz w związku z obchodzonymi: Świętem Demokracji i Świętem Dumy Narodowej,

postanawiam, co następuje:

II. Postanowieniem niniejszym nadaję:
(1) za wkład pracy poczyniony w rozwój miasta Geldberg – Krzyż Oficerski Orderu Gryfa Jego Ekscelencji Casimirowi de Viries;
(2) za zasługi na rzecz monarchii w Królestwie Dreamlandu i Księstwie Furlandii i Luindoru – Krzyż Kawalerski Orderu Mitry Książęcej Jego Ekscelencji Tomaszowi von Habsburgowi.

III. Za rozwój:
(1) sportu i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej – nadaję Medal Księcia Rogacza Jego Ekscelencji Fryderykowi Orańskiemu-Nassau;
(2) kultury, języka furlandzkiego i krzewienie rotriokatolicyzmu w Furlandii – nadaję Medal Ladosa Jego Ekscelencji Tomaszowi von Habsburgowi;
(3) kultury i krzewienie erbeizmu w Luindorze – nadaję Medal Ladosa Jego Ekscelencji Casimirowi de Viries.

IV. Postanowienie jest wiążące z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru