Baza Prawna

Mieszkańcy Księstwa !

Z ogromną przyjemnością witam Was w siedzibie dawnego Sądu Książęcego w Pałacu Essor w Książęcym Mieście Buuren!

Ustawa federalna o sądownictwie stanowiła, iż sąd krajowy był organem I instancji w sprawach, w których stroną mógł być mieszkaniec Prowincji. Było to niewątpliwie wielkie udogodnienie, które stanowiło element obserwowanego rozwoju Księstwa. W późniejszym czasie jednak doszło do federalnych zmian prawa, które zniosły decentralizację sądownictwa, a tym samym pociągnęły za sobą konieczność likwidacji Sądu Książęcego.

Obecny odwiedzany przez Ciebie gmach jest pozostałością po Sądzie Książęcym i ufam, że każdy Furlandczyk i Luindorczyk będzie z dostępnej tutaj Bazy Prawnej mądrze i właściwie korzystać. Zatem zapraszam do odwiedzenia naszego Pałacu Essor, który jest spadkiem po siedzibie Sądu Krajowego Furlandii, który przestał działać po połączeniu Furlandii i Luindoru. Pałac Essor jest jednym z 4 budynków, które należą do kompleksu pałacowego w Książęcym Mieście Buuren.

Książę Furlandii i Luindoru