PX – REJESTRACJA WOJSK PRYWATNYCH (ŚWIETLISTY ZAKON NOWEGO EONU)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 15 kwietnia 2018 roku

w sprawie rejestracji wojsk prywatnych

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, działając na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Rady Księstwa z dnia 28 września 2017 roku o Saudadzkich Siłach Zbrojnych i z wniosku zainteresowanego podmiotu,

postanawiam, co następuje:

I. Rejestruję wojskowe jednostki lądowe piechoty Świetlistego Zakonu Nowego Eonu w liczbie 15 chorągwi.

II. Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru