PX – ODWOŁANIE GONFALONIERA SEGALI

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 4 stycznia 2018 roku

ws. odwołania Gonfaloniera Segali

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru,

postanawiam, co następuje:

I. Z urzędu Gonfaloniera Segali odwołuje się Jego Ekscelencję Fryderyka Orańskiego-Nassau.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru