PX – LIKWIDACJA VICESGERENCJI FLORESJI

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 4 stycznia 2018 roku

ws. likwidacji Vicesgenerencji Floresji

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, działając na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy Rady Księstwa z dnia 6 stycznia 2017 roku Prawo o miastach i powiatach,

postanawiam, co następuje:

I. Dokonać likwidacji Vicesgerencji Floresji.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru