PX – REJESTRACJA WOJSK PRYWATNYCH (ŚWIETLISTY ZAKON NOWEGO EONU)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie rejestracji wojsk prywatnych

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, działając na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Rady Księstwa z dnia 28 września 2017 roku o Saudadzkich Siłach Zbrojnych i z wniosku zainteresowanego podmiotu,

postanawiam, co następuje:

I. Rejestruję wojskowe jednostki morskie:
(1) trzy galeony, każdy o wyporności 300 ton;
(2) dwanaście okrętów transportowych, każdy o wyporności 120 ton.

II. Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru