PX – DYREKTOR FILHARMONII SAUDADZKIEJ (BECKENDORFF)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Dyrektora Filharmonii Saudadzkiej

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, mając na względzie pomyślność i dobro Księstwa jak i Jego mieszkańców oraz rozwój krajowej kultury,

działając na podstawie § 3 ust. 1 Statutu Filharmonii Saudadzkiej,

postanawiam:

I. Powołać Jego Ekscelencję Erwina von Beckendorffa na stanowisko Dyrektora Filharmonii Saudadzkiej.

II. Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru