PX – NADANIE ZIEMI (ORAŃSKI-NASSAU)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 4 stycznia 2018 roku

o nadaniu ziemi Fryderykowi Orańskiemu-Nassau

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, na podstawie przepisów Dekretu Książęcego z dnia 7 marca 2013 roku Prawo lenne,

postanawiam co następuje:

I. W uznaniu zasług Fryderyka Orańskiego-Nassau, przekazuje się jemu w dziedziczne posiadanie lenno:
(1) o nazwie: Hrabstwo Flores;
(2) położone w południowej części Pomorza Zygzakowatego, środkowej i zachodniej części Pomorza Wysuniętego, wschodniej części Kotliny Erycyjskiej, Nizinie Eklackiej oraz Wyżynie Drygidzkiej i Przełęczy Drygidzkiej i w dolnym dorzeczu Erycji, o tak wytyczonych granicach: od północy granica biegnie wzdłuż granicy Hrabstwa Ermeny aż do punktu, w którym ta przecina rzekę Windyję po raz trzeci idąc od wschodu, następnie granica biegnie w kierunku południowym omijając Wyżynę Pizyńską, a następnie przed ujściem Gradiska do Erycji zaczyna biec po łuku w kierunku Grzbietów Niewieścich, które przedziela na pół i następnie biegnie w kierunku Wyżyny Drygidzkiej, którą oddziela od reszty terenów Unii i styka się tam z granicą Domeny Królewskiej, idąc nią aż do wybrzeża na Pomorzu Wysuniętym;
(3) z obszarem: 3.500 km2;
(4) obejmujące miasto Segali jako siedzibę wasala;
(5) dające wasalowi tytuł Hrabiego Flores.

II. Obszar i nazwa lenna zmieniać może się wraz z uzyskaniem wyższego tytułu honorowego przez wasala.

III. Postanowienie jest wiążące z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru