PX – GENERALNY DOWÓDCA SSZ (WITT)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 7 lipca 2018 roku

w sprawie przekazania Generalnego Dowództwa nad Saudadzkimi Siłami Zbrojnymi

Ja, Daniel von Witt, Książę Unii Saudadzkiej, Pan w Książęcym Mieście Buuren, Alhambrze, Agendarcie, Erenburgu, Rodo, Segali, Habsburgu, Saudade, Voulatar, Koppenberg, Avalon, Geldbergu i Eskalibur,

działając na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy Rady Księstwa z dnia 27 września 2017 roku o Saudadzkich Siłach Zbrojnych,

postanawia się, co następuje:

I. Odbiera się Generalne Dowództwo nad Saudadzkimi Siłami Zbrojnymi Jego Ekscelencji Oskarowi ben Groznemu Wittowi i przekazuje je Jego Ekscelencji Danielowi von Wittowi.

II. Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru