R KRX – ORGANIZACJA REGIMENTU KSIĄŻĘCEGO

ROZKAZ
KAPITANA REGIMENTU KSIĄŻĘCEGO
z dnia 30 grudnia 2016 roku

ws. organizacji Regimentu Książęcego

Ja, Kapitan Regimentu Książęcego, z woli arcyksięcia Daniela von Witt, Księcia Furlandii i Luindoru, rokazuję wykonanie następujących zmian w organizacji Regimentu Książęcego:

I. Od tej pory zakres działań Regimentu Książęcego zostaje poszerzony o jednostki powietrzne oraz nawodne.

II. Rozmieszczenie poszczególnych jednostek lądowych ulega zmianie.

III. Powołuję do życia Książęce Siły Powietrzne oraz Książęcą Marynarkę Wojenną będące składową częścią całego Regimentu Książęcego.

IV. Sztab Główny Regimentu Książęcego założony zostaje w mieście stołecznym Agendart.

V. Likwiduję następujące jednostki na rzecz powstania nowych, opisanych w punkcie VI: Książęcy Pułk Strzelców z kwaterą główną w Agendart, 1 Książęcy Dywizjon Pancerny z kwaterą w Buuren, 2 Książęcy Dywizjon Pancerny z Saudade, Furijski Dywizjon Artylerii Samobieżnej, Lardyjski Dywizjon Artylerii Stacjonarnej.

VI. Zakładam kolejne jednostki naziemne składające się z nowych poborów oraz z likwidacji wcześniej istniejących jednostkek (punkt V):

-W mieście Agendart (łącznie 2872 żołnierzy):
1. 1 Pułk Piechoty Zmechanizowanej
2. 1 Dywizja Pancerna
3. 1 Pułk Artylerii Samobieżnej
4. 1 Batalion Łączności
5. 1 Batalion Dowodzenia

-W mieście Buuren (2680 żołnierzy):
1. 2 Pułk Piechoty Zmechanizowanej
2. 1 Batalion Remontowy
3. 2 Batalion Łączności
4. 2 Batalion Dowodzenia
5. 3 Dywizja Pancerna

-W mieście Segali (łącznie 2816 żołnierzy):
1. 2 Dywizja Pancerna
2. 1 Batalion Inżynieryjny
3. 1 Pułk Artylerii
4. 1 Dywizja Piechoty Zmechanizowanej

-W mieście Alhambra (łącznie 2786 żołnierzy):
1. 2 Pułk Artylerii Samobieżnej
2. 1 Batalion Piechoty Zmechanizowanej
3. 1 Batalion Pancerny
4. 3 Batalion Łączności
5. 1 Dywizja Inżynieryjna

-W mieście Eskalibur (łącznie 1672 żołnierzy):
1. 4 Dywizja Pancerna
2. 1 Pułk Remontowy
3. 3 Pułk Artylerii Samobieżnej

-W mieście Koppenberg (łącznie 1820 żołnierzy):
1. 4 Batalion Łączności
2. 3 Batalion Dowodzenia
3. 2 Pułk Remontowy
4. 2 Pułk Artylerii

Poza tym przy każdym mieście powstaje batalion Policji Książęcej, która ma na celu kontrolowanie poczynań Regimentu Książęcego czyniąc funkcję żandarmów.

VII. Zakładam kolejne jednostki powietrzne w następujących miastach:

-W mieście Agendart (łącznie 268 żołnierzy):
1. 1 Dywizja Samolotów Szturmowych
2. 1 Batalion Jednostek Transportowych
3. 1 Batalion Śmigłowców

-W mieście Buuren (łącznie 268 żołnierzy):
1. 1 Batalion Samolotów Szturmowych
2. 2 Batalion Jednostek Transportowych
3. 1 Dywizja Śmigłowców

-W mieście Koppenberg (łącznie 316 żołnierzy):
1. 2 Dywizja Samolotów Szturmowych
2. 3 Batalion Jednostek Transportowych
3. 1 Batalion Samolotóœ Bombowych

W każdym z tych miast powstaje lotnisko wojskowe zdolne serwisować wszelkie jednostki powietrzne. Każde lotnisko posiada również batalion remontowy.

VIII. Zakładam jednostki morskie w następujących miastach:

-Buuren
-Segali
-Robe (niedaleko Koppenberg)
-Alhambra
-Eskalibur

Dokładniejszy opis jednostek morskich przyjdzie wraz z następnymi rozkazami.

IX. Zakładam Książęce Siły Specjalne wchodzące w skład Regimentu Książęcego. Mają one swoje bataliony w miastach: Agendart, Segali, Koppenberg oraz Alhambra i Eskalibur.

X. Zakładam Straż Dworską, która staje się osobistą strażą Dworu Książęcego. Każdy jego członek otrzymuje drużynę składającą się z 36 żołnierzy do swojej dyspozycji.

~1. Zabrania się wykorzystywania Straży Dworskiej do innych celów niż obrona własna, bądź dobro kraju.
~2. Zabrania się wcielania Straży Dworskiej w szeregi innych jednostek.
~3. Zabrania się wykorzystywania swojej pozycji względem podwładnych grożąc im Strażą Dworską.
~4. Za złamanie powyższych czynów grozi odebranie Straży Dworskiej, odpowiedni pozew sądowy i kara pieniężna w wysokości 50000D (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dreamów).

XI. Każdy obywatel Księstwa może od tej pory wstąpić w szeregi Regimentu Książęcego. Procedury zostaną pokazane w następnych rozkazach.

Podpisano

Memoshi Kaguya, Kapitan Regimentu Książęcego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*