URX – REGULACJA WYNAGRODZEŃ URZĘDNIKÓW

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 15 lutego 2017 roku

o zawężeniu działów forum Księstwa, z których nalicza się wynagrodzenia urzędnikom Księstwa

Art. 1.
1. W Dekrecie Książęcym z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych w art. 7 ust. 3b pomiędzy słowa „Dreamlandu,” a „stawkę” wstawia się następujący zwrot: „z wyłączeniem działów wskazanych w postanowieniu Księcia,”.
2. Wszystkim urzędnikom urzędującym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy Skarbnik Książęcy wypłaca pensje na starych zasadach z urzędu, ustalając ich rozliczenia z aktywności w Skarbcu Książęcym.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz Butodziej-Witt
Przewodniczący Rady Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*