P SX 2013/6/IIN [KZS & KPH]

POSTANOWIENIE
z dnia 31 sierpnia 2013 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym – Rejestrze Notarialnym w składzie:
Przewodniczący: SP Siergiusz baron Asketil

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2013 roku
sprawy SX 2013/6/IIN [KZS & KPH]
z wniosku Książęcego Związku Sportowego
o wpisanie do rejestru notarialnego umowy zawartej między Książęcym Związkiem Sportowym i Kompanią Przemysłowo-Handlową, której treść stanowi załącznik do niniejszego postanowienia;

postanawia:

I. Wpisać do rejestru notarialnego umowę zawartą dnia 31 sierpnia 2013 roku w Alizonie pomiędzy Książęcym Związkiem Sportowym a Kompanią Przemysłowo-Handlową, zgodnie z wnioskiem;
II. Kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę.

(-) Siergiusz baron Asketil
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia. Złożenie zażalenia jest równoznaczne z wnioskiem o uzasadnienie postanowienia.

ZAŁĄCZNIK

http://unia.dreamland.net.pl/serwis/rn/2013/08/31/umowa-sprzedazy-autobusow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*