R BMS – PRZYGOTOWANIE DO MUNDIALU

ROZPORZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA SAUDADE
z dnia 31 sierpnia 2013 roku

ws. przygotowania organizacyjnego miasta do XI Mundialu Dreamland 2013.

Działając na podstawie art. 5 ust. 1-3 Statutu Miasta Stołecznego Saudade z dnia 13 lipca 2013 roku,

rozporządzam, co następuje:

Art. 1.
Niniejsze rozporządzenie reguluje zasady pracy Ratusza i organizacji życia w Mieście Stołecznym Saudade, zwanym dalej „Saudade”, podczas goszczenia rozgrywek XI Mundialu Dreamland 2013.

Art. 2.
1. Ratusz Saudade zapewni realizację niezbędnej polityki informacyjnej i promocyjnej Saudade w związku z goszczeniem rozgrywek XI Mundialu w 2013 roku, organizowanego przez Mikroświatową Unię Piłkarską oraz Państwo Gospodarza, którym jest Królestwo Dreamlandu, według ogłoszonego publicznie kalendarza.
2. Ratusz Saudade udzieli gościny oraz niezbędnych środków reprezentacjom narodowym państw uczestniczących w rozgrywkach. Dotyczy to także komunikacji z społeczeństwami państw wysyłających reprezentacje.
3. Ratusz Saudade otworzy dla mieszkańców Saudade, obywateli Królestwa Dreamlandu oraz kibiców z kraju i zagranicy miejsce na forum dyskusyjnym Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru przeznaczone do celebrowania rozgrywek pod nazwą „Plac Unii”. Plac Unii w Saudade będzie przeznaczony dla Strefy Kibica.
4. Infrastruktura informatyczna, techniczna i komunikacyjna Saudade zostanie dopasowana pod potrzeby rozgrywek przez cały okres ich trwania.

Art. 3.
1. Burmistrz Saudade obwieszczał będzie podstawowe informacje dotyczące ładu i porządku podczas przebiegu imprezy w miejscu, o którym mowa w art. 2 ust. 3.
2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2013 roku i obowiązuje do czasu jego odwołania, jednak nie dłużej jak 45 dni.

 

(-) Daniel markiz von Witt
p.o. Burmistrza Miasta Saudade 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*