P SX 2013/6/IIS [VAN DER SERING]

POSTANOWIENIE
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Siergiusz baron Asketil
po rozpoznaniu w dniach: 27 września – 2 listopada 2013 roku
sprawy SX 2013/6/IIS [VAN DER SERING]
z wniosku: Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru (prowincja Unia Saudadzka)
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

Stwierdzić, że spadek po Peterze van der Seringu (NIM 674853), ustałym w dniu 2 kwietnia 2011 roku, ostatnio stale zamieszkującym Unię Saudadzką, na podstawie ustawy o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku(uwzględniając art. 13. ust. 2. ustawy o postępowaniu spadkowym z dnia 3 października 2013 roku) nabył Skarb Królestwa w całości, z wyłączeniem ewentualnego prawa własności nieruchomości, które to prawo na podstawie ustawy nabyła Unia Saudadzka.

(-) Siergiusz baron Asketil
Sędzia Pokoju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*