P SX 2013/8/IIS [VAN DER SUNE-BUUREN]

POSTANOWIENIE
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Siergiusz baron Asketil
po rozpoznaniu w dniach: 27 września – 2 listopada 2013 roku
sprawy SX 2013/8/IIS [VAN DER SUNE-BUUREN]
z wniosku: Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru (prowincja Unia Saudadzka)
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

Stwierdzić, że spadek po Dawidzie van der Sune-Buuren (NIM 203555), ustałym w dniu 17 stycznia 2011 roku, ostatnio stale zamieszkującym Unię Saudadzką, na podstawie ustawy o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku (uwzględniając art. 13. ust. 2. ustawy o postępowaniu spadkowym z dnia 3 października 2013 roku) nabył Skarb Królestwa w całości, z wyłączeniem ewentualnego prawa własności nieruchomości, które to prawo na podstawie ustawy nabyła Unia Saudadzka.

(-) Siergiusz baron Asketil
Sędzia Pokoju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*