OK – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru
za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku

Podstawa prawna: art. 8 i 9 Dekretu Książęcego z dnia 2 września 2012 roku ws. zasad i organizacji procedury budżetowej Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru oraz art. 7 ust. 3 Dekretu Książęcego z dnia 2 września 2012 roku z późniejszymi zmianami ws. budżetu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru na 2. półrocze 2012 roku.

Stan Skarbu Prowincji
1. Stan Skarbu Zjednoczonego Księstwa na pierwszy dzień okresu budżetowego wynosił 3.856.671 D.
2. Stan Skarbu Zjednoczonego Księstwa na ostatni dzień okresu budżetowego wynosi 2.438.733 D.

Dochody budżetowe
Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 1.085.900 D. Osiągnięto dochody na kwotę 1.272.913 D, co stanowiło 117,2% wykonania planu, w tym:
(1) planowane dotacje z budżetu federalnego na kwotę 1.000.000 D osiągnięto w kwocie 910.883 D, co stanowiło 91,1% wykonania planu,
(2) planowane dochody własne na kwotę 85.900 D osiągnięto w kwocie 362.030 D, co stanowiło 421,5% wykonania planu, w tym:
a) planowane dochody z nieruchomości w Domenie Książęcej na kwotę 11.000 D osiągnięto na kwotę 0 D, co stanowiło 0% wykonania planu,
b) planowane dochody z nieruchomości w Palatynacie Furlandia na kwotę 74.900 D osiągnięto na kwotę 74.600 D, co stanowiło 99,6% wykonania planu,
c) nie planowano dochodów z nieruchomości w Palatynacie Luindor,
d) nie planowano dochodów z opłat administracyjnych i sądowych, niemniej osiągnięto je w kwocie 16.730 D,
e) nie planowane dochodów z zbycia praw majątkowych, niemniej osiągnięto je w kwocie 184.500 D,
f) nie planowano dochodów z darowizn i z pozostałych źródeł, niemniej osiągnięto je w kwocie 86.200 D.

Wydatki budżetowe
Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 2.718.885 D. Poniesiono wydatki na kwotę 2.662.883 D, co stanowiło 97,9% wykonania planu, w tym wydatki związane z finansowaniem:
(1) Dworu Książęcego, które zaplanowano na kwotę 483.133 D, a poniesiono na kwotę 467.133 D, co stanowiło 96,7% wykonania planu, w tym:
a) wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 61.133 D, a poniesiono na kwotę 71.133 D, co stanowiło 116,4% wykonania planu, w tym:
– wynagrodzenia Księcia, zaplanowane na kwotę 35.000 D poniesiono w kwocie 35.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
– wynagrodzenia Marszałka Książęcego, zaplanowane na kwotę 26.133 D poniesiono w kwocie 36.133 D, co stanowiło 138,3% wykonania planu,
b) wydatków inwestycyjnych na Zespół Pałacowy Atving, które zaplanowano na kwotę 140.000 D, a poniesiono na kwotę 130.000 D, co stanowiło 92,9% wykonania planu,
c) wydatków inwestycyjnych i bieżących na Ogrody Książęce i inne tereny zielone, które zaplanowano na kwotę 16.000 D, a poniesiono na kwotę 0 D, co stanowiło 0,0% wykonania planu,
d) Winnicy Książęcej, które zaplanowano na kwotę 10.500 D, a poniesiono na kwotę 10.500 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
e) Stajen Książęcych, które zaplanowano na kwotę 500 D, a poniesiono na kwotę 500 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
f) wydatków inwestycyjnych na Książęcy Tabor Kolejowy, które zaplanowano na kwotę 255.000 D, a poniesiono na kwotę 255.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
(2) Domeny Książęcej, które zaplanowano na kwotę 372.968 D, a poniesiono na kwotę 378.517 D, co stanowiło 101,5% wykonania planu, w tym:
a) Agendart, które zaplanowano na kwotę 0 D, a poniesiono na kwotę 0 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
b) Książęce Miasto Buuren, które zaplanowano na kwotę 360.000 D, a poniesiono na kwotę 370.500 D, co stanowiło 102,9% wykonania planu, w tym:
– wydatki bieżące Filharmonii Książęcej, zaplanowane na kwotę 10.000 D poniesiono w kwocie 10.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
– wydatki inwestycyjne w stoczni miejskiej, zaplanowane na kwotę 5.000 D poniesiono w kwocie 5.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
– wynagrodzenie Zarządcy, zaplanowane na kwotę 0 D poniesiono w kwocie 10.500 D,
– wydatki inwestycyjne związane z budową linii kolejowej, zaplanowane na kwotę 90.000 D poniesiono w kwocie 90.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
– wydatki inwestycyjne związane z budową linii tramwajowej, zaplanowane na kwotę 115.000 D poniesiono w kwocie 115.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
– zakup pojazdów szynowych, zaplanowany na kwotę 140.000 D poniesiono w kwocie 140.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
c) Saudade, które zaplanowano na kwotę 12.968 D, a poniesiono na kwotę 8.017 D, co stanowiło 61,8% wykonania planu, w tym:
– wynagrodzenie Zarządcy, zaplanowane na kwotę 12.968 D poniesiono w kwocie 8.017 D, co stanowiło 61,8% wykonania planu,
d) Zamek Touissaint, które zaplanowano na kwotę 0 D, a poniesiono na kwotę 0 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
(3) instytucji krajowych, które zaplanowano na kwotę 80.000 D, a poniesiono w kwocie 50.400 D, co stanowiło 63,0% wykonania planu, w tym:
a) Biuro Pracy, zaplanowane na kwotę 50.000 D poniesiono w kwocie 16.900 D, co stanowiło 33,8% wykonania planu,
b) Zamek Erenburg, zaplanowane na kwotę 5.000 D poniesiono w kwocie 0 D, co stanowiło 0,0% wykonania planu,
c) Narodowy Park Krajobrazowy „Agendart”, zaplanowane na kwotę 10.000 D poniesiono w kwocie 3.500 D, co stanowiło 35,0% wykonania planu,
d) Książęcy Związek Sportowy, zaplanowane na kwotę 15.000 D poniesiono w kwocie 30.000 D, co stanowiło 200,0% wykonania planu,
(4) Palatynat Furlandia, które zaplanowano na kwotę 20.285 D, a poniesiono w kwocie 5.833 D, co stanowiło 28,8% wykonania planu, w tym:
a) Urząd Palatynatu Furlandii, które zaplanowano na kwotę 20.285 D, a poniesiono na kwotę 5.833 D, co stanowiło 28,8% wykonania planu, w tym:
– wynagrodzenie (dodatki funkcyjne) Komesa, zaplanowane na kwotę 5.285 D poniesiono w kwocie 5.285 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
– wynagrodzenia pracowników urzędu, zaplanowane na kwotę 15.000 D poniesiono w kwocie 548 D, co stanowiło 3,7% wykonania planu,
b) Alhambra, które zaplanowano na kwotę 0 D, a poniesiono na kwotę 0 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
c) Rodo, które zaplanowano na kwotę 0 D, a poniesiono na kwotę 0 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
d) Segali, które zaplanowano na kwotę 0 D, a poniesiono na kwotę 0 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
(5) Palatynat Luindor, które zaplanowano na kwotę 10.500 D, a poniesiono na kwotę 9.000 D, co stanowiło 85,7% wykonania planu, w tym:
a) wynagrodzenie Komesa, które zaplanowano na kwotę 10.500 D, a poniesiono na kwotę 9.000 D, co stanowiło 85,7% wykonania planu,
(6) objęcia praw majątkowych w przedsiębiorstwach, które zaplanowano na kwotę 1.752.000 D, a poniesiono na kwotę 1.752.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu, w tym:
a) objęcie 75% kapitału zakładowego w Furlandzkiej Grupie Energetycznej S.A., zaplanowane na kwotę 660.000 D poniesiono w kwocie 660.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
b) objęcie 100,0% kapitału zakładowego w Furland Gold Company, zaplanowane na kwotę 90.000 D poniesiono w kwocie 90.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
c) objęcie 100,0% kapitału zakładowego w Furlandzkiej Kompanii Węglowej, zaplanowane na kwotę 90.000 D poniesiono w kwocie 90.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu,
d) objęcie 60% kapitału zakładowego w Liniach Lotniczych BuurenAir, zaplanowane na kwotę 912.000 D poniesiono w kwocie 912.000 D, co stanowiło 100,0% wykonania planu.

Rezerwa budżetowa
Rezerwę budżetową zaplanowano na kwotę 50.000 D. Rozwiązano rezerwę budżetu na kwotę 22.000 D, co stanowiło 44,0% wykonania planu oraz wiązało się z finansowaniem:
(1) nadplanowych wynagrodzeń Zarządcy Książęcego Miasta Buuren, w kwocie 7.000 D,
(2) nadplanowych kosztów funkcjonowania Książęcego Związku Sportowego, w kwocie 15.000 D.

Wynik budżetu
Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 1.632.985 D. Osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 1.389.970 D, co stanowiło 85,1% wykonania planu. Deficyt budżetowy został w całości sfinansowany z Skarbu Księstwa.

Roszczenia i kwoty nierozliczone
Roszczenia Skarbu Księstwa wobec Centralnego Banku Dreamlandu wynoszą 27.968 D, co stanowi kwota środków pieniężnych w drodze, wypłaconych błędnie i samoczynnie przez system bankowy. Transakcja zostanie rozliczona w 2013 roku.

Sporządził:
(-) Jan van der Koterwa
Skarbnik Książęcy

Zatwierdził:
(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Regent Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*