P KL – POWOŁANIE KANCLERZA LUINDORU

POSTANOWIENIE
KOMESA LUINDORU

z dnia 28 września 2013 roku

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, pełniąc obowiązki Komesa Palatynatu Luindoru, działając na mocy art. 7 ust. 2 pkt. 3 Statutu Palatynatu Luindoru,

postanawiam, co następuje:

I. Powołuję Jego Ekscelencję Cesare di Bonasera na urząd Kanclerza Palatynatu Luindoru.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
p.o. Komesa Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*