P KF – GONFALONIER ALHAMBRY [VON WITT]

POSTANOWIENIE
KOMESA FURLANDII
z dnia 16 lutego 2014 roku

ws. powołania Gonfaloniera Alhambry

Ja, Otton baron van der Berg, Komes Palatynatu Furlandii z woli Jego Książęcej Daniela markiza von Witta, Księcia Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, wykonując wolę Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu oraz działając na mocy art. 6 ust. lit. c Statutu Palatynatu Furlandii,

postanawiam, co następuje:

I. Powołuję Jego Ekscelencję Daniela markiza von Witta na urząd Gonfaloniera Alhambry.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Otton baron van der Berg
Komes Furlandii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*