R BKB – DZIAŁKI I ULICE

ROZPORZĄDZENIE
BURGRABIEGO KOPPENBERGU
z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie podziału miasta na działki oraz nazw ulic

Ja, sir Oskar ben Grozny Witt, Burgrabia Koppenbergu, rozporządzam, co następuje:

Art. 1.
1. Podział miasta na działki pokazuje mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
2. Każda działka posiada numer porządkowy działki.

Art. 2.
Ulice miasta posiadają następujące nazwy:
(1) Zamkowa;
(2) Gryfa Dhatarskiego;
(3) Portowa;
(4) Krótka;
(5) Budowniczych Miasta;
(6) Mieszkalna;
(7) Wolności;
(8) Młotów z Dhatar;
(9) Parkowa;
(10) Lipowa;
(11) Ślepa;
(12) Plac Erwina.

Art. 3.
Burgrabia Miasta wprowadza nową numerację ulic:
[*]ul. Zamkowa – od 1 do 1.
[*]ul. Portowa – od 1 do 6.
[*]ul. Budowniczych Miasta – od 1 do 1.
[*]ul. Krótka – brak budynków.
[*]ul. Mieszkalna – od 1 do 4.
[*]ul. Wolności – od 1 do 4.
[*]ul. Plac Erwina – od 1 do 8.
[*]ul. Gryfa Dhatarskiego – od 1 do 3.
[*]ul. Młotów z Dhatar – od 1 do 1.
[*]ul. Parkowa – od 1 do 1.
[*]ul. Lipowa – od 1 do 2.
[*]ul. Ślepa – od 1 do 2.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) sir Oskar ben Grozny Witt
Burgrabia Koppenbergu

Załącznik nr 1 – Mapa podziału na działki i ulice miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*