UCRX – PRZEWODNICZĄCY RADY KSIĘSTWA (WITT)

UCHWAŁA RADY KSIĘSTWA
z dnia 17 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Księstwa

I. Na Przewodniczącego Rady Księstwa wybiera się Jego Ekscelencję Hansa von Witta.

II. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
p.o. Przewodniczącego Rady Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*