PX – ORDERY I ODZNACZENIA W ŚWIĘTO ZJEDNOCZENIA

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie nadania Orderów i odznaczeń

Ja, Daniel von Witt Książę Furlandii i Luindoru, mając na uwadze pracę włożoną w rozwój ziem Furlandii i Luindoru oraz pomyślność ich mieszkańców oraz w związku z obchodzonym dnia 4 grudnia Świętem Zjednoczenia,

postanawiam, co następuje:

II. Postanowieniem niniejszym nadaję:
(1) za energię, zapał i wkład w rozwój lokalnej społeczności, rozwój miasta Geldberg – Krzyż Kawalerski Orderu Gryfa Jego Ekscelencji Casimirowi de Viries;
(2) za energię, zapał i wkład w rozwój lokalnej społeczności, rozwój miasta Segali – Krzyż Kawalerski Orderu Orła Jego Ekscelencji Emilowi Potockiemu.

III. Za rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie się ciekawych przedsięwzięć gospodarczych, odznaczam Medalem Manufaktury:
(1) Jego Ekscelencję Ottona van der Berga;
(2) Jego Ekscelencję Michała Yaqu.

IV. Postanowienie jest wiążące z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru