DX – ZMIANA DX O RADZIE KSIĘSTWA

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 23 kwietnia 2016 roku

o zmianie Dekretu Książęcego o Radzie Księstwa

Ja, Daniel diuk von Witt, Książę Furlandii i Luindoru z woli Jego Królewskiej Mości Edwarda II Króla Dreamlandu, mając na uwadze dobro Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
W Dekrecie Książęcym z dnia 5 stycznia 2016 roku o Radzie Księstwa art. 2 uzyskuje następujące brzmienie:
„Art. 2.
1. Rada składa się z obywateli Królestwa Dreamlandu zamieszkującej Księstwo, którzy w wyznaczonym przez Księcia miejscu forum dyskusyjnego Księstwa wyrażą wolę uczestnictwa w Radzie Księstwa.
2. Członkostwo w Radzie Księstwa nabywa się z chwilą potwierdzenia przez Księcia przyjęcia zgłoszenia.
3. Członkostwo w Radzie Księstwa ustaje z chwilą:
(1) utraty obywatelstwa Królestwa Dreamlandu;
(2) przeniesienia się do innej części Królestwa Dreamlandu;
(3) zrzeczenia się członkostwa w Radzie Księstwa;
(4) bezczynności w Radzie Księstwa w okresie 2 miesięcy od swojej ostatniej wypowiedzi.
4. Książę ogłasza aktualny skład Rady na forum Rady na podstawie uzyskanych zgłoszeń.”.

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel diuk von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*