P SX 2013/11/IIW [HANS]

POSTANOWIENIE
Dnia 26 sierpnia 2013 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Daniel markiz von Witt

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25-26 sierpnia 2013 roku
sprawy SX 2013/11/IIW [HANS]
z wniosku Kompanii Przemysłowo-Handlowej
o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na działce nr C2 w Alizonie;

postanawia:

I. Założyć księgę wieczystą dla nieruchomości położonej na działce nr C2 w Alizonie.
II. Oznaczyć i dokonać poszczególnych wpisów w księdze:
KSIĘGA WIECZYSTA nr AL/C2/LUI
Sąd Książęcy«»Wydział II Cywilny«»Sekcja Ksiąg Wieczystych
1. Chwila urządzenia księgi: 2013-08-26
2. Chwila zamknięcia księgi: —
Dział I – INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1. Działka: o przeznaczeniu dowolnym;
2. Położenie/Adres: Alizon, C2;
3. Oznaczenie działki: C2;
4. Oznaczenie lokalu: —;
5. Wartość działki/Wartość lokalu: 5.000 D;
6. Spis praw związanych z własnością: —
Dział II – WŁASNOŚĆ
1. Właściciel nieruchomości
1.1. Imię, nazwisko lub nazwa: Kompania Przemysłowo-Handlowa;
1.2. Udział (licznik/mianownik): 1/1;
1.3. NIM lub NIFI: B70325
2. Właściciel nieruchomości lokalowej: —
Dział III – OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE: —
Dział IV – HIPOTEKI: —
Podstawy wpisów w księdze:
Umowa sprzedaży nieruchomości C2 w Alizon
III. Kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*