ZPSX – WZORY KSIĄG WIECZYSTYCH I WNIOSKÓW

ZARZĄDZENIE
W KANCELARII PREZESA SĄDU KSIĄŻĘCEGO
z dnia 24 czerwca 2013 roku
Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 Dekretu Książęcego z dnia 20 czerwca 2013 roku o księgach wieczystych
I. Ustala się wzór księgi wieczystej i instrukcję dokonywania w niej wpisów.
II. Ustala się wzory wniosków o założenie i dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Prezesa Sądu Książęcego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*