P SX 2013/7/IIS [C. SHAKUR]

POSTANOWIENIE
z dnia 3 stycznia 2014 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Siergiusz wicehrabia Asketil
po rozpoznaniu w dniach: 27 września 2013 roku – 3 stycznia 2014 roku
sprawy SX 2013/7/IIS [C. SHAKUR]
z wniosku: Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru (prowincja Unia Saudadzka)
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

Stwierdzić, że spadek po Mateuszu Conroy Shakurze (NIM 839240), ustałym w dniu 28 maja 2011 roku, ostatnio stale zamieszkującym Unię Saudadzką, na podstawie ustawy o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku(uwzględniając art. 13. ust. 2. ustawy o postępowaniu spadkowym z dnia 3 października 2013 roku) nabył Skarb Królestwa w całości, z wyłączeniem ewentualnego prawa własności nieruchomości, które to prawo na podstawie ustawy nabyła Unia Saudadzka.

(-) Siergiusz wicehrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*