P SX 2014/8/IIW [MCMELKOR]

POSTANOWIENIE
Dnia 12 lutego 2014 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Daniel markiz von Witt

po rozpoznaniu sprawy SX 2014/8/IIW [MCMELKOR]
wszczętej z urzędu
o zamknięcie księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na działce nr D1 w Alizonie;

postanawia:

I. Zamknąć księgę wieczystą dla nieruchomości położonej na działce nr D1 w Alizonie.
II. Dokonać wpisu w księdze wieczystej:
KSIĘGA WIECZYSTA nr AL/D1/LUI
Sąd Książęcy«»Wydział II Cywilny«»Sekcja Ksiąg Wieczystych
1. Chwila urządzenia księgi: 2013-07-31
2. Chwila zamknięcia księgi: 2014-02-12
Dział I – INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1. Działka: o przeznaczeniu dowolnym;
2. Położenie/Adres: Alizon, D1;
3. Oznaczenie działki: D1;
4. Oznaczenie lokalu: —;
5. Wartość działki/Wartość lokalu: 12.000 D;
6. Spis praw związanych z własnością: —
Dział II – WŁASNOŚĆ
1. Właściciel nieruchomości
1.1. Imię, nazwisko lub nazwa: Simon McMelkor;
1.2. Udział (licznik/mianownik): 1/1;
1.3. NIM lub NIFI: 667540
2. Właściciel nieruchomości lokalowej: —
Dział III – OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE: —
Dział IV – HIPOTEKI: —

Podstawa zamknięcia księgi:
DX z dnia 15.01.2014 o uchyleniu DX z dnia 20.06.2013 o KW i zm. in. przepisów

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*