P SX 2014/3/IIW [SG ATAMAN SA]

POSTANOWIENIE
Dnia 2 lutego 2014 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Daniel markiz von Witt

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12-31 stycznia 2014 roku
sprawy SX 2014/3/IIW [SG ATAMAN SA]
z wniosku SG Ataman S.A.
o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na działce nr B2 w Alizonie;

postanawia:

I. Założyć księgę wieczystą dla nieruchomości położonej na działce nr B2 w Alizonie.
II. Oznaczyć i dokonać poszczególnych wpisów w księdze:
KSIĘGA WIECZYSTA nr AL/B2/LUI
Sąd Książęcy«»Wydział II Cywilny«»Sekcja Ksiąg Wieczystych
1. Chwila urządzenia księgi: 2014-02-02
2. Chwila zamknięcia księgi: —
Dział I – INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1. Działka: o przeznaczeniu mieszkalnym;
2. Położenie/Adres: Alizon, B2;
3. Oznaczenie działki: B2;
4. Oznaczenie lokalu: —;
5. Wartość działki/Wartość lokalu: 5.000 D;
6. Spis praw związanych z własnością: —
Dział II – WŁASNOŚĆ
1. Właściciel nieruchomości
1.1. Imię, nazwisko lub nazwa: SG Ataman S.A.;
1.2. Udział (licznik/mianownik): 1/1;
1.3. NIM lub NIFI: B57026
2. Właściciel nieruchomości lokalowej: —
Dział III – OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE: —
Dział IV – HIPOTEKI: —
Podstawy wpisów w księdze:
Umowa sprzedaży nieruchomości B1, B2, B3, B4 w Alizon
III. Kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*