PPKZS – ZASTĘPCA PREZESA KSIĄŻĘCEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO (BUTODZIEJ-WITT)

POSTANOWIENIE PREZESA KSIĄŻĘCEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
z dnia 24 lipca 2016 roku

ws. powołania zastępcy Prezesa Książęcego Związku Sportowego

Ja, Markocjusz van Koller, Prezes Książęcego Związku Sportowego postanawiam, co następuje:

I. Powołuję Jego Ekscelencję Auksencjusza barona Butodzieja-Witta na stanowisko Zastępcy Prezesa Książęcego Związku Sportowego.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Markocjusz van Koller
Prezes Książęcego Związku Sportowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*