O D KBFIL – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KBFIL

OGŁOSZENIE
DYREKTORA KSIĄŻĘCEGO BANKU FURLANDII I LUINDORU

z dnia 12 lutego 2014 roku

ws. sprawozdania Książęcego Banku Furlandii i Luindoru za okres do 12 lutego 2014 roku

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 22 maja 2013 roku o walucie Królestwa i systemie bankowym

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KSIĄŻĘCEGO BANKU FURLANDII I LUINDORU

złożone za okres do dnia 12 lutego 2014 roku

Część 1. DANE PODSTAWOWE
1/ Przedmiot sprawozdania: działalność Banku Prowincji
2/ Nazwa banku: Książęcy Bank Furlandii i Luindoru
3/ NIFI banku: A23297
4/ Adres siedziby: Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru, Książęce Miasto Buuren, ul. Kapitalistów 1
5/ Okres sprawozdawczy: 16-06-2013 do 12-02-2014
6/ Data złożenia sprawozdania: 12-02-2014
7/ Właściciel banku: Centralny Bank Dreamlandu NIFI A16757
8/ Osoba odpowiedzialna: Daniel markiz von Witt, NIM 877416
8/ Numery rachunków banku i ich salda na 12.02.2014:

   8.1/ 8: 589.727 D

 

  8.2/ LUI-P877416-137 Konto opłat: 0 D

Część 2. DANE PODSTAWOWE O RACHUNKACH PROWADZONYCH PRZEZ BANK
1/ Liczba rachunków depozytowych według rodzajów:

   1.1/ Konta osobiste: 5, suma sald: 2.800 D

 

   1.2/ Konta instytucji: 6, suma sald: 313.500 D

 

   1.3/ Konta państwowe: 1, suma sald: 83.500 D

 

  1.4/ Konta firmowe: 11, suma sald: 189.927 D

2/ Liczba rachunków depozytowych do zamknięcia: 0
3/ Liczba rachunków kredytowych: 0
4/ Liczba rachunków kredytowych do zamknięcia: 0

Część 3. INFORMACJA O MAJĄTKU I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA
A. Majątek: 589.727 D, w tym:
1) Operacje z Centralnym Bankiem Dreamlandu: 589.727 D, w tym:
a) Rezerwa obowiązkowa: 589.727
B. Źródła finansowania majątku: 589.727 D, w tym:
1) Zobowiązania z tytułu lokat: 589.727 D, w tym:
a) Zobowiązania z tytułu rachunków bieżących: 589.727 D

Część 4. INFORMACJE O WYNIKU FINANSOWYM
A. Przychody z tytułu odsetek: 0 D
B. Koszty odsetek: 0 D
C. Przychody z opłat i prowizji: 0 D
D. Koszty prowizji: 0 D
E. Pozostałe przychody: 0 D
F. Pozostałe koszty: 0 D
G. Zysk (strata) [A-B+C-D+E-F]: 0 D

Część 5. ANALIZA
Brak informacji ministra ds. gospodarki nt. zasad ustalania wskaźników.

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Centralnego Banku Dreamlandu: Conrad Darosareier-Stattoerr

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*