P KF – POWOŁANIE SKARBNIKA PALATYNATU

POSTANOWIENIE
KOMESA FURLANDII

z dnia 28 grudnia 2012 roku

ws. powołania Skarbnika Palatynatu Furlandii.

Ja, Daniło wicehrabia de la Vega, Komes Palatynatu Furlandii z woli Jego Książęcej Mości Martina księcia de Joustina, Księcia Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, działając na mocy art. 4 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. c Statutu Palatynatu Furlandii z dnia 3 marca 2012 roku oraz art. 5 Ortylu Komesa Furlandii z dnia 11 czerwca 2012 roku ws. administracji Palatynatu Furlandii;

stanowię, co następuje:

Art. 1.
Powołuję Pana Jana van der Koterwę na stanowisko Skarbnika Palatynatu Furlandii.

Art. 2.
Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Komes Palatynatu Furlandii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*