P KL – ODWOŁANIE KANCLERZA LUINDORU

POSTANOWIENIE
KOMESA LUINDORU

z dnia 11 lutego 2014 roku

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, pełniąc obowiązki Komesa Palatynatu Luindoru, działając na mocy art. 7 ust. 2 pkt. 3 Statutu Palatynatu Luindoru,

postanawiam, co następuje:

I. Odwołuję Jego Ekscelencję Cesare di Bonasera z urzędu Kanclerza Palatynatu Luindoru.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
p.o. Komesa Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*