PX – ORGANIZACJA REGIMENTU KSIĄŻĘCEGO

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 22 kwietnia 2013 roku

Ja, Daniło hrabia de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, działając na podstawie pkt. IV Decyzji Marszałka Armii Królewskiej z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostek wojskowych Królewskich Wojsk Lądowych,

postanawiam, co następuje:

I. Oddziały wojskowe sformowane mocą Decyzji Marszałka Armii Królewskiej z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostek wojskowych Królewskich Wojsk Lądowych grupuję w Regiment Książęcy.

II. Regiment Książęcy wystawia Straż Książęcą w sile chorągwi zapewniającą ochronę Księciu i Dworowi Książęcemu, stacjonującą w miastach i osadach Domeny Książęcej.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*