DX – OGŁASZANIE KRAJOWYCH AKTÓW URZĘDOWYCH [J.T.]

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 18 września 2013 roku

o ogłaszaniu krajowych aktów urzędowych.

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Akty urzędowe Księstwa Furlandii i Luindoru, zwane dalej „krajowymi aktami urzędowymi”, ogłasza się w miejscach właściwych.
2. Miejscem właściwym jest dział „Ogłoszenia urzędowe” na wydzielonej dla Księstwa Furlandii i Luindoru części forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.
3. Wykaz krajowych aktów urzędowych i miejsc właściwych dla ich ogłaszania wraz z instrukcją redakcyjną obwieści Książę.

Art. 2.
(Skreślony)

Art. 3.
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawa Federalna z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
2. Dekret wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*