UCRX – PRZEWODNICZĄCY RADY KSIĘSTWA (VAN DER BERG)

UCHWAŁA RADY KSIĘSTWA
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Księstwa

I. Na Przewodniczącego Rady Księstwa wybiera się Jego Ekscelencję Ottona wicehrabię van der Berga.

II. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru