UCRX – WYSOKOŚĆ KOMPUTU WOJSK PRYWATNYCH

UCHWAŁA RADY KSIĘSTWA
z dnia 17 października 2017 roku

w sprawie wysokości komputu dla wojsk prywatnych

Art. 1. Na podstawie art. 6 ust. 6 Ustawy Rada Księstwa z dnia 27 września 2017 roku o Saudadzkich Siłach Zbrojnych Rada Księstwa ustala wysokość komputu dla wojsk prywatnych na poziomie:
(1) 33 chorągwi lub jednostek równoważnych dla wojsk werbowanych przez osoby fizyczne;
(2) 23 chorągwi lub jednostek równoważnych dla wojsk werbowanych przez instytucje paramilitarne;
(3) 23 eskadry lub jednostki równoważne dla wojsk lotniczych werbowanych przez instytucje paramilitarne;
(4) 230.000 ton wyporności okrętów dla floty wojennej wodowanej przez instytucje paramilitarne.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru