05 SieWZORY

W tej części serwisu Rejestru Notarialnego można znaleźć typowe wzory czynności prawnych i skorzystać z nich przy użytkowaniu rejestru kancelaryjnego. Zostały one uszeregowane zgodnie z pozycjami rejestru widocznymi po prawej stronie. Dział wzorów będzie stopniowo rozbudowywany o kolejne pozycje. Prezentowane w tym serwisie wzory czynności prawnych nie są wzorami zatwierdzonymi prawnie ale mają rolę poradnika. Można je kształtować w tej formie lub dowolnej innej wedle własnego uznania. Można je także zmieniać i modyfikować na potrzeby konkretnego zdarzenia prawnego.

PRAWO CYWILNE

 1. Umowa sprzedaży
 2. Umowa darowizny
 3. Umowa najmu
 4. Umowa dzierżawy
 5. Umowa zlecenia
 6. Umowa o roboty budowlane
 7. Umowa kredytu
 8. Umowa pożyczki
 9. Uchwała
 10. Akt zawarcia małżeństwa
 11. Umowa zawiązania rodziny
 12. Akt uznania dziecka

PRAWO PRACY

 1. Umowa o pracę
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Komentowanie wyłączone.