06 SieZASADY

Dokonywane czynności prawne powinny:

♦   być zgodne z stanem prawnym – dokonywane czynności prawne muszą być zgodne z obowiązującym prawem federalnym na obszarze Królestwa Dreamlandu oraz prawem krajowym obowiązującym na terenie Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru,
♦   być zgodne z stanem faktycznym – czynność prawna musi być wyrazem rzeczywiście dokonywanego zdarzenia prawnego pozbawionego wad oświadczeń woli (do których zalicza się: brak świadomości lub swobody podjęcia decyzji lub wyrażenia woli, pozorność, błąd oraz groźbę),
♦   uwzględniać zasadę swobody zawierania umów – w myśl której stosunki prawne mogą być kształtowane dowolnie, jeśli nie jest naruszane prawo, natura stosunku prawnego oraz zasady współżycia społecznego,
♦   szanować zasadę współżycia społecznego – w myśl której nawiązywane stosunki prawne nie powinny naruszać słusznych interesów stron cechując się minimum powszechnie uznawanych zasad poprawności i uczciwości.

Komentowanie wyłączone.