04 sieREJESTR

Mieszkańcy Zjednoczonego Księstwa!
Mieszkańcy Królestwa Dreamlandu!

Witam Was serdecznie w Bazie Rejestru Notarialnego prowadzonego przez Sąd Książęcy dla Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru. Rejestr składa się z dwóch hierarchicznych grup rejestrowych, tj. rejestru kancelaryjnego prowadzonego dla wszystkich zgłoszonych tutaj umów, aktów, statutów i im podobnych dokumentów; oraz notarialnego rejestru sądowego, tj. rejestru tylko tych umów, aktów, statutów i im podobnych dokumentów zarejestrowanych w Sądzie Książęcym.

Przy pomocy rejestru kancelaryjnego wszyscy mieszkańcy i osoby prawne zaangażowane w dowolną działalność na terenie Zjednoczonego Księstwa mogą dokonywać czynności prawnych w sposób łatwy i przyjemny. Wszystkie akty tych czynności, o których mowa wyżej, i których wzory znajdują się w tym serwisie, przechowywane są a bazie i dostępne tylko dla zainteresowanych stron. Dokumenty w formie wpisów zabezpieczone są hasłami. Rejestr sądowy może z kolei obejmować tylko akty uprzednio zarejestrowane w rejestrze kancelaryjnym. Na mocy odpowiedniego wniosku złożonego do Sądu Książęcego i wydanego postanowienia uzyskują one sądowne potwierdzenie oraz adnotację w bazie. Wpisy dokonane do rejestru kancelaryjnego muszą zostać poddane postępowaniu przed Sądem Książęcym celem poświadczenia zawarcia.

Zachęcamy do korzystania z Rejestru – daje on gwarancję poufności dokonywanych czynności prawnych a jednocześnie gwarancję, że dokumenty nie zaginą będąc jednocześnie ogólnodostępne w naszej bazie.

Prezes Sądu Książęcego

 

Komentowanie wyłączone.