Dział : ‘PC.63. Inne akty’

02 StyDeklaracja o Kooptacji IME do FEMI

DEKLARACJA O KOOPTACJI

ogłoszona dnia 2. stycznia 2014 roku w Książęcym Mieście Buuren

Ja, Daniel markiz von Witt, Prezes Instytutu Mikronacyjnej Ekonomii, zwany dalej „Instytutem”, identyfikującym się pod numerem NIFI A67574 jako instytucja prowadząca działalność na terytorium Królestwa Dreamlandu, z siedzibą w Książęcym Mieście Buuren, oświadczam wszem wobec, iż Instytut dołącza do grona fundatorów Fundacji Eskalacji Mikronacjonalizmu „Inferno”, identyfikującej się numerem NIFI A38413, z siedzibą w Książęcym Mieście Buuren, a wartość wkładu kapitałowego, o jaki zostanie podniesiony fundusz założycielski Fundacji Eskalacji Mikronacjonalizmu „Inferno” wynosi 50.000 D (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dreamów), który pokryty zostaje z chwilą ogłoszenia niniejszej Deklaracji oraz przekazany na konto bankowe Fundacji.

(-) Daniel markiz von Witt
Prezes Instytutu Mikronacyjnej Ekonomii 

18 GruAkt Fundacyjny FEMI

AKT FUNDACYJNY

FUNDACJI ESKALACJI MIKRONACJONALIZMU „INFERNO”

podjęty dnia 18. grudnia 2013 roku w Książęcym Mieście Buuren

 

Ja, Daniel markiz von Witt, identyfikujący się NIM 877416 oraz posiadający obywatelstwo Królestwa Dreamlandu, zamieszkały w Zjednoczonym Księstwie Furlandii i Luindoru, ustanawiam Fundację Eskalacji Mikronacjonalizmu „Inferno” z siedzibą w Książęcym Mieście Buuren, nadając jej Statut według treści prezentowanej w załączniku do niniejszego Aktu Fundacyjnego oraz ustalając wartość funduszu założycielskiego na kwotę 50.000 D (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dreamów), który pokryty zostaje z chwilą ogłoszenia niniejszego Aktu oraz przekazany na konto bankowe Fundacji.

(-) Daniel markiz von Witt
Fundator

Załącznik – Statut Fundacji