05 SieKORZYSTANIE Z REJESTRU

Instrukcja użytkowania Rejestru Notarialnego

  1. Jesteś mieszkańcem Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru (Unia Saudadzka) albo jesteś właścicielem lub osobą reprezentującą przedsiębiorstwo lub instytucję mającą siedzibę na jego terenie – zgłoś się do Sądu Książęcego celem uzyskania dostępu do serwisu.
  2. Otrzymany status autora pozwoli Ci dokonywać i zarządzać własnymi wpisami – żaden inny użytkownik ich nie pozna.
  3. W części serwisu „WZORY” dostępne są szablony najczęściej występujących form czynności prawnych, z których możesz korzystać i na których możesz się wzorować sporządzając własne dokumenty.
  4. Dodawanie dokumentów do rejestru kancelaryjnego odbywa się poprzez dodanie wpisu. Oznaczasz go własnym tytułem oraz wypełniasz pożądaną treścią, zamieszczasz w właściwej kategorii wpisów (są one podzielone w zależności od rodzaju czynności prawnych i w podziale na prawo cywilne [PC] oraz prawo pracy [PP]).
  5. Po dodaniu wpisu wchodzisz w panel „Wpisy” a następnie wybierasz nowo dodany wpis i korzystając z opcji „Szybka edycja” ustanawiasz hasło do tego wpisu. Hasła nie możesz ustanowić, jeżeli reprezentujesz publiczną osobę prawną (instytucję publiczną administracji w Zjednoczonym Księstwie).
  6. Następnie masz 7 dni na złożenie wniosku w Kancelarii Prezesa Sądu Książęcego o dokonanie rejestracji danej czynności prawnej oraz uzyskanie potwierdzenia każdej strony tej czynności, którą wymieniłeś w wpisie, że ta czynność faktycznie miała miejsce.
  7. Sąd Książęcy przeprowadza postępowanie nieprocesowe i dokonuje rejestracji danej czynności prawnej. Wydane postanowienie jest podstawą do nadania wpisowi odpowiednich adnotacji w tym serwisie.
  8. Jeżeli w ciągu 7 dni od dokonania wpisu nie złożysz wniosku do Sądu Książęcego – wpis jest usuwany przez Sąd Książęcy i uznany za niebyły.
Komentowanie wyłączone.