Dział : ‘PC.50. Uchwały’

17 SieUchwała nr 2/13 WZA Bombardier S.A.

UCHWAŁA NR 2/13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zakładów Zbrojeniowych Bombardier Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu.

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Jego Ekscelencję sir Aldariona van der Pharazona.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) sir Otton van der Berg, Akcjonariusz

(-) Daniło markiz de la Vega, Akcjonariusz